Amerikansk fotboll är det största sporten i USA och kallas rätt och slätt för football, där det vi kallar fotboll istället heter soccer.

Sporten har kallats en mix av hockey, schack, fotboll och rugby. Om man ska försöka förklara varför så är det att det finns likheter med alla dessa sporter och aktiviteter. I rugby har man tacklingarna som även förekommer i Amerikansk fotboll, men det krävs också en bra strategi som man liknar vid schack. Fotbollens inslag är väl att de delar namn och använder boll (om än av olik typ) och när det kommer till hockey så är intensiteten i sporten vad som förenar den med Amerikansk fotboll.

En actionsport

Eftersom det hela tiden händer något på planen så är Amerikansk fotboll en populär sport att titta på, även för dem som inte riktigt förstår sig på spelet. Enkelt förklarat så går det ut på att ta poäng på motståndarlaget genom att föra in bollen i andra lagets målområde (end zone), eller så kan man sparka bollen över tvärribban och målstolparna, det kallas då sparkmål (field goal). Det lag som är anfallande försöker hela tiden att få bollen att förflytta sig framåt på planen och man har fyra försök på sig att förflytta sig tio yards. Klarar man det så får man fyra försök till för att kämpa sig ytterligare tio yards framåt och så fortgår det. Man har alltid 11 spelare på plan igång men lagen har mellan 45 och 55 spelare till förfogande i en match. Varje unik spelare har sin position i spelet så laguppställningen är en mix av anfalls- och försvarsspecialister. Varje lag har sin hemliga playbook med ett antal olika spelvarianter med strategier som används för att föra bollen framåt på planen. Men även strategier för att kunna stoppa anfallande motståndare.

Hur spelar de?

Själva spelet består till största delen av så kallade fasta situationer. Den som bestämmer typen av spel/strategi är coach för offense. Det är sedan quarterbacken som tar emot instruktionerna endera via tecken, som förr, eller genom radio inbyggt i hjälmen. Samma tillvägagångssätt gäller även för defense. Efter det så placerar lagen ut sig på vardera sida av bollinjen. Offense kickar igång spelet efter signal från quarterbacken. I snitt håller spelet igång i tio sekunder innan bollen räknas död. Det kan ske genom att bollbäraren blir tacklad, genom touchdown, att bollen hamnar utanför sidlinjen eller att bollen vid en framåtpassning slår i marken. Efter det har de 25-30 sekunder på sig att sätta upp nya strategier och nytt spel för att vinna respektive försvara mark. Därefter har lagen i amerikansk fotboll 25-30 sekunder, beroende på division och land, till förfogande för att sätta upp nya strategier och nya spel, allt för att vinna eller försvara mark. Olika saker ger olika poäng, från ett till sex. Touchdown är det som är mest värt med sina sex poäng. En touchdown är när en spelare lyckas föra in bollen eller tar emot passning i motståndarlagets (det defensiva) målområde. Vid en touchdown får de även en ytterligare chans att ta poäng genom att sparka eller springa.

Hur spelar de?