För att hålla koll på båda lagen under en amerikansk fotbollsmatch krävs det ett flertal domare som alla håller koll på olika aspekter eller delar av planen samt spelklockan. Totalt finns det sju domare på planen, alla klädda i svart och vitrandiga tröjor och svart hat, bortsett från huvuddomaren som har en vit hatt. Benämningarna på dessa domare är Referee eller huvuddomare, umpire, Head linesman, Line judge, Field judge, Side judge samt Back judge Skulle någon av domarna se ett regelbrott kommer denne då kasta en gul flagga på marken för att påvisa att något fel har begåtts. Domarna kan ibland också ses kasta sin hatt på marken efter att de redan kastat sin gula flagga. Detta görs då domaren bara har en gul flagga och för att markera ännu ett regelbrott som begåtts, kastar då domaren sin hatt istället. Domarens placering på planen avgör också hans eller hennes ansvarsområde.

Huvuddomaren star I regel bakom eller vid sidan av det anfallande laget och ansvarar för översikt över spelet, är den som utlyser poäng, antalet downs den som utdelar straff för regelbrott som begåtts, efter att ha diskuterat detta med övriga domare på planen. Huvuddomaren är också den som diskuterar eller pratar med lagkaptenen i laget som begått regelbrottet samt är den som kontrollerar att inga otillåtna tacklingar utförs på anfallande lagets quaterback, begär mätningar för att kontrollera om man nått de 10 yard som krävs samt meddelar tränarna om en spelare skickats av planen. I de flesta matcherna är det också huvuddomaren som ger det anfallande laget bollen innan de sätter igång spelet.

Umpire kontrollerar och ser till att det anfallande laget inte har fler än 11 spelare på planen innan ett spel dras igång och att dessa anfallande spelare spelar inom de regelverk som gäller för dessa. Han kontrollerar också kontakten som sker mellan anfallande och försvarande spelare och är den av domarna som oftast dömer regelbrott mot ”holding”. Domaren håller också koll på antalet time outs som tagits av respektive lag, vilket lag som vann slantsinglingen, ställningen i matchen, avgör om en spelares utrustning är laglig och torkar av bollen om matchen spelas i regn.

Back judge är placerad långt bak, bakom det försvarande laget, bakom umpire och han ansvarar för att det försvarande laget inte har fler än 11 spelare på planen innan det anfallande laget drar igång spelet. Han avgör också om en kastad boll har fångats på korrekt sätt, om field goals eller extrapoäng är korrekta, om ett regelbrott mot pass interference har inträffat samt ansvara för den så kallade spelklockan som finns om ingen synlig klockan finns. Detta är den klocka som håller koll på tiden mellan spelen, då det anfallande laget bara få spendera en viss tid från ett avslutat spel och innan dess att ett nytt spel påbörjas.

Detta var den första av två delar i ämnet kring amerikansk fotboll, dess regler och domare. Då spelet spelas på en sådan stor plan krävs det också ett flertal domare. I denna del gick jag igenom tre av dessa, huvuddomaren, umpire och back judge. I nästa del kommer jag titta närmare på de kvarvarande domarna.