Vid sidan av NFL så är NCAA en riktigt stor plattform för amerikansk fotboll. Denna liga är uppbyggd så att olika skolor, College, spelar mot varandra. Detta gäller skolor i både USA och Kanada samt militära skolor. Då det inte finns några farmarligor inom amerikansk fotboll, likt systemet inom Nordamerikansk ishockey (NHL), anses istället NCAA vara ligan som ligger snäppet under NFL, varifrån talangscouter skriver avtal med fotbollstalanger, som efter att ha avslutat sina studier, påbörjar sitt spel i NFL. Varje år håller man ett så kallat NFL draft, något som sker på våren, där NFL lag går ut med vilka individer från NCAA som de vill skriva ett avtal med. 256 spelare väljs här men bara för att man inte är med bland dessa 256 så kan man fortfarande få en plats i NFL, som en så kallad ”free agent”.

NCAA historik

Evenemang där olika skolor runt om i USA tävlade mot varandra påbörjades så tidigt som 1852, när studenter från Harvard University gick upp emot studenter från Yale University och tävlade i ett roddevenemang. Detta var det som la grunden till tävlingar mellan skolor, men det skulle dröja innan andra sporter dök upp som alternativ till rodd. Först och främst blev det basket och amerikansk fotboll. Skapandet av NCAA skedde under början av 1900-talet, under dåvarande president Theodore Roosevelt tid i vita huset. Efter en rad olyckor och dödsfall, ordnade presidenten två möten i Vita Huset med representanter för sporten, där man la fram förändringar till regler i sporten, regler som skulle göra det säkrare för spelare och minska skaderisken. Resultatet blev skapandet av Intercollegiate Athletic Association of the United States (IAAUS) under 1905, ett namn som sedermera byttes till NCAA under 1910.

Under flera år var NCAA endast en diskussionsgrupp och en instans som skapade och skrev regler för sporten, men under 1921 hölls det första NCAA mästerskapet. NCAA skulle få det svårt, speciellt efter andra världskriget och man insåg att man behövde ett permanent styre inom föreningen, vilket resulterade i att Walter Byers utsågs till president för föreningen under 1951 och NCAA skapade då ett huvudkontor som placerades i Kansas City, Missouri efterföljande år.

Allt eftersom att olika sporter växte på collegenivå, inklusive amerikansk fotboll, insåg man vikten av att behöva skapa en struktur som klassificerade skolorna och sporten inom olika nivåer. Under 1973 presenterades då tre divisioner inom NCAA, division 1, 2 och 3.

Under dessa nya divisioner och i enlighet med NCAA regler, kunde endast skolor som befann sig i division 1 och 2, erbjuda stipendium till spelare, alltså betala för spelarens skolgång om denne spelare valde att gå i deras skola och spela för deras lag. Skolor vars lag spelade i division 3, hade inte möjligheten att erbjuda detta. Det var först och främst endast de större skolorna i USA som spelade i division 1 samtidigt som mindre skolor gjorde upp i division 2 och 3. Självfallet resulterade detta i ett ännu större glapp mellan de större och de mindre skolorna, då de största hade möjligheten att locka till sig de bästa spelarna med sina stipendier.